Jelentősen előrelépett Magyarország a nyílt adatok fejlettségében

Az Európai Bizottság 2014 óta évente közzéteszi a nyíltadat-szolgáltatás fejlettségéről szóló (Open Data Maturity Report, ODMR) jelentését, melynek célja, hogy rálátást adjon a nyílt hozzáférésű adatok területén Európában elért fejlődésre.  A jelentés az egyes országok érettségi szintjét 4 dimenzió - szakpolitika, portál, hatás és minőség - mentén értékeli, melyeken belül 16 szempont szerint állapít meg mutatószámokat.  A jelentés alapján 4 különböző csoportba sorolhatóak az országok: trendteremtők, gyorsítók, követők és kezdők.  

Hazánk a kérdőív kitöltésében résztvevő Európai Uniós tagállamok és más részt vevő országok rangsorában 2022-ben 75%-os eredményt ért, mellyel már a követők csoportját erősíti.  

A kérdőív kitöltését és a szükséges szempontok szerinti folyamatos fejlődést a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (NAVÜ Kft.) koordinálja. A Magyar Kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország a trendteremtők közé kerüljön, mely a Nemzeti Közadatportállal és NAVÜ Kft. szolgáltatásaival megvalósítható.